Fuelomat Holding AB hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Fuelomat behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Fuelomat behandlar personuppgifter med syftet att informera nya kunder och potentiella medarbetare. Detta syfte inkluderar spridning av fakta och information, nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av information.

Fuelomat rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information. I de fall där du har ingått ett avtal med oss, beställt dokumentation eller begärt deltagande i evenemang arrangerade av Fuelomat, baseras behandlingen av personuppgifter på nödvändighet att fullgöra avtalet och tillhandahållandet av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller engagerar dig i Fuelomat verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.

Fuelomat distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Fuelomat sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta.

Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till ­info@fuelomat.se­ eller per brev till Fuelomat Holding AB, Kungsgårdsvägen 8A, 23456 Alnarp.